Medical Disclaimer

The information contained in this online site is intended to provide accurate and helpful health information for the general public. It is made available with the understanding that the author and publisher are not engaged in rendering medical, health, psychological, or any other kind of personal professional services on this site.

The information should not be considered complete and does not cover all diseases, ailments, physical conditions or their treatment.

It should not be used in place of a call or visit to a medical, health or other competent professional, who should be consulted before adopting any of the suggestions in this site or drawing inferences from it.

 

MEDISCHE DISCLAIMER

Het gebruik van cannabis kan gezondheidsrisico’s tot gevolg hebben. Deze risico’s zijn de afgelopen decennia regelmatig wetenschappelijk onderzocht. De uitkomsten van deze onderzoeken geven geen eenduidig beeld, hetgeen niet wil zeggen dat het gebruik van cannabis geen relevante gezondheidsrisico’s tot gevolg kan hebben.

Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat personen met een verhoogde aanleg voor psychische aandoeningen als psychoses of een borderline syndroom een verhoogd risico lopen op negatieve effecten van cannabisgebruik. Personen met familie die gevoelig is voor psychische stoornissen lopen een verhoogd risico voor het eerst last te krijgen van deze stoornissen. Ook mensen zonder een duidelijke aanleg lijken een verhoogde kans te lopen last te krijgen van een psychische stoornis.

Ook andere (kwetsbare) groepen, zoals kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblematiek, personen onder de 18 jaar evenals licht verstandelijk gehandicapten lopen een verhoogd risico. Personen onder de 18 jaar lopen in ieder geval het risico op een verstorend effect op de ontwikkeling van de hersenen. Hoe jonger het gebruik van cannabis een aanvang neemt, hoe groter de kans op verslaving op latere leeftijd.

Het gebruik van cannabis beïnvloedt het concentratievermogen en werkt mogelijk verstorend op de geheugenfuncties en kan zodoende leer- of arbeidsprestaties beïnvloeden evenals het reactievermogen. Vooral het korte termijngeheugen ondervindt een nadelig effect. Deelnemen aan het verkeer of bedienen van machines wordt ten sterkste afgeraden.

Het gebruik van cannabis leidt bij opstaan tot een snelle hartslag en een lage bloeddruk. Cannabis kan leiden tot een verergering van klachten van mensen met een hartprobleem.

Over het verslavend effect van roken van cannabis is nog geen eenduidig antwoord te geven. Vast staat wel dat langdurig gebruik kan leiden tot een verlies aan controle van dat gebruik. Het gebruik van cannabis prevaleert in dat geval boven andere zaken in het dagelijks leven. Plotseling stoppen met roken van cannabis leidt mogelijk tot langdurige slapeloosheid, concentratiestoringen, somberheid en andere klachten.

Het gebruik van cannabis in combinatie met tabak leidt tot schade aan luchtwegen en bij chronisch gebruik wellicht tot een verhoogde kans op longkanker. Wetenschappelijke onderzoeken geven geen eenduidig antwoord op de vraag of gebruik van cannabis een verhoogde kans heeft op het ontstaan van kanker.

Het hoge THC gehalte in cannabis kan tot een overmatige inname van THC leiden. Gevolg hiervan kan zijn dat deze consument daardoor last krijgt van misselijkheid, hoofdpijn, paniek- en angstaanvallen.

De rechthebbenden van deze website zijn niet aansprakelijk voor de hiervoor vermelde mogelijke nadelige effecten voor de gezondheid van de consument en zijn omgeving door het gebruik van cannabis, evenals voor de niet vermelde mogelijke nadelige gezondheidseffecten in de breedste zin des woord voor de consument en zijn omgeving. Het gebruik van cannabis geschiedt geheel op eigen initiatief en voor eigen risico. Voor de gevolgen, in welke vorm ook, zijn de rechthebbenden van deze website niet aansprakelijk. Het gebruik van cannabis, wel dan niet met behulp van de op deze website afgebeelde hulpmiddelen, geschiedt geheel voor eigen risico. De rechthebbenden van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsschade en/of voor gevolgschade in welke vorm ook, direct danwel indirect ontstaan door het gebruik van cannabis.